Aktuality z farnosti

06.06.2021 10:00

Aktuality z farnosti

Po dlouhých koronavirových měsících poznamenaných významnými omezeními vnějšího chodu farnosti byla kromě bohoslužeb první akcí Noc kostelů, která přilákala návštěvníky nejen ze Železnicka. Prvním z hostů byl pan Daniel Horáček, zkušený chiropterolog, který poutavým způsobem vyprávěl
o životě netopýrů obecně i o kolonii netopýrů velkých a dlouhouchých obývajících půdní prostory železnického kostela. Na druhou část programu přijal pozvání Prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D., který se ujal přednášky i vedení diskuse na téma „Jak prožívat současnost s naději“.

Na tomto místě bychom chtěli srdečně pozvat všechny zájemce i na další dvě plánované akce:

 

V pátek 27. 8. 2021 se od 18 hodin v kostele sv. Jiljí uskuteční tradiční poutní koncert, na kterém vystoupí klavíristka MgA. Eliška Jenčovská se svými hosty. Koncert bude zároveň vernisáží nově instalovaných mobilních vitráží. Zajímá-li Vás vznik a historie vitráží pro náš kostel, odůvodnění výběru konkrétních portrétů, nebo se chcete setkat s autory vitráží – Andreou Komárkovou, Ivanem Komárkem a Bohumilem Polanským, určitě si tuto akci nenechte ujít!

            Nejen milovníci Cimrmana nechť si poznamenají datum 5. 9. 2021, kdy na farní zahradě uvedeme hru „Akt“. Divadlo začne v 16 hodin, následovat bude opékání a přátelské posezení pod širým nebem. Jste srdečně zváni!

                                                                                                                           

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz