Noc kostelů 2022

10.06.2022 00:00

„Noc kostelů“ je akce, kdy se široké veřejnosti otevírají kostely a modlitebny různých církví a zvou ke ztišení, seznámení s prostory, historií, nabízejí poslech hudby, přednášky, besedy, divadla a jiné programy. V České republice si lidé i letos budou moci vybrat z nabídky více než 1000 programů.

Rok co rok se do této akce zapojuje i naše železnická farnost.

Letošní program v kostele sv. Jiljí v 18.00 hod. zahájí hudební lektorka a harmonikářka Lucie Doušová, která nám představí novou knihu své žákyně a předvede několik ukázek ze své tvorby.

Následovat bude moderovaný rozhovor s autory vitráží našeho kostela. Na vernisáž v srpnu loňského roku bohužel všichni autoři vitráží dorazit nemohli, a proto jsme je požádali, aby nám o své práci povyprávěli právě při Noci kostelů 10. 6. 2022. Věřím, že se dovíme mnoho zajímavého!

Vrcholem letošního programu bude koncert dámského pěveckého dua z teplické konzervatoře DUO DI FIORI. Repertoár nadaných zpěvaček Natálie Krátké a Jany Sklenářové obsahuje nejen klasická díla světské i duchovní tvorby, ale i muzikálové melodie. Koncert na klávesy doprovodí Karolína Loučková.

Pokud Vás alespoň některý z bodů programu zaujal, jste srdečně zváni do kostela sv. Jiljí v Železnici na „Noc kostelů“ dne 10. června 2022!

Těšíme se na Vás! 

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz