Zapojme se do přípravy přímluv při nedělních bohoslužbách

27.03.2022 09:00

Milí spolufarníci,

při synodních setkáních jsme hledali cesty, jak se moci aktivněji zapojit do bohoslužeb. 

Jednou z možností je příprava a přednesení vlastních přímluv.

Jak na to?

Stačí vzadu v kostele zapsat své jméno k příslušnému datu do tabulky na žlutém papíře. Potom doma zformulovat to, co nám leží na srdci. Poté přímluvy poslat emailem P. Kordíkovi a pak je v neděli při mši sv. přednést.

Obsah přímluv je zcela otevřený. Někdo rád vychází z biblických textů dané neděle, jiný rád svěří své blízké, spolužáky, kolegy, někdo do přímluv zahrne celospolečenská témata.

Jako je pestré naše společenství, tak mohou být pestré i přímluvy.

Budeme moc rádi, když se zapojíte i Vy!

Věříme, že tato forma může přispět k větší pestrosti společného slavení liturgie, ke sblížení navzájem i zintenzivnění našeho vztahu k Bohu. 

Přímluvy může přednášet celá rodina, jednotlivec i manželský pár. Záleží to na každém z nás, jaká forma je nám nejbližší. Pokud byste chtěli přímluvy jen vymýšlet a nechtěli je sami prezentovat, nevadí. Můžete poprosit kohokoli jiného, kdo Vaše přímluvy přečte.

Děkujeme za spolupráci!   

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz