Konecchlumí

Původní kostel je připomínán již v roce 1355. Na počátku 18. století byl kostel ve špatném stavu, ale oprava by se nevyplatila. V letech 1728-1729 nechal František Norbert, hrabě z Trautmansdorffu postavit kostel nový.V roce1779 byl za 222 zlatých pořízen soubor obrazů " Křížová cesta" od Jana Frýdy z Nové Paky. V roce 1876 byl pořízen oltářní obraz sv. Petra a Pavla od malíře Hellicha. Na kůru jsou varhany z roku 1744 od varhanáře Ambrože Tauchmanna z Vrchlabí. Stejné varhany jsou pouze čtvery ve střední Evropě, původní mechaniku však mají jen Konecchlumské. Přestože byl kostel vyhlášen kulturní památkou, zchátral natolik, že byl v roce 1987 uzavřen. V roce 1998 se našly finanční prostředky /farnost, obec, kraj/ na celkovou opravu. Trvala do roku 2001 a vyžádala  si cca.  9 milionů korun. Na Velký pátek 2002 byla slavnostně instalována "Křížová cesta" od malíře Vladimíra Komárka. Mistr přislíbil namalovat obrazy do postranních oltářů, buhužel stihl pouze jeden - Nanebevzetí Panny Marie. Smrt jeho práci přerušila. Ještě dvě zajímavosti: "Ukřižovaný" je změnšená kopie podle modelu skulptury J. V. Myslbeka. Jediný zvon je pozdně gotická zvonařská práce z roku 1534 s reliéfním textovým pásem kolem obvodu čepce.

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz