Železnice

FARNÍ KOSTEL SV.JILJÍ V ŽELEZNICI

V Železnici stál původně jednolodní románský kostel sv. Jana Křtitele. Byl postaven okolo r. 1200 a zachovala se po něm hranolovitá věž. V letech 1727 až 1731 byl nákladem patronátu (obce Jičínské) s přispěním hraběte z Trauttmansdorffu postaven současný kostel, který byl r. 1731 vysvěcen k poctě sv. Jiljí.

Kostel je jednolodní, křížového půdorysu, s trojboce uzavřeným presbytářem, v přízemí se sakristiemi, v patře s oratoři. Jedna z oratoří byla v roce 2013 s podporou MAS Brána do Českého ráje stavebně upravena a vybavena jako multifunkční miniklubovna, využívaná mimo jiné i pro zkoušky hudebníků a zpěváků na významné církevní svátky (velikonoce, vánoce) a jako zázemí pro koncerty.

Na hlavním oltáři je obraz sv. Jiljí v tradičním zobrazení s laní. Boční oltáře jsou zasvěceny sv.Janu Nepomuckému a sv. Josefovi. V zadní části kostela je kostelní „Galerie u sv.Jiljí“, kdy byla pořádána řada výstav obrazů, fotografií a soch. V současné době není z technických důvodů v provozu. 

Kostel má výbornou akustiku, a proto jsou zde požádány, dnes již tradičně, poutní koncerty u svátku sv. Jiljí (1.9.) a adventní koncerty. Na kůru jsou varhany Josefa Koberleho z Lomnice nad Popelkou, které dokončil v roce 1897. Jsou pozoruhodné nejen po stránce řemeslné, ale též po stránce zvukové. Mají ve dvou manuálech 14 rejstříků. Intonace flétnových a smykových rejstříků dokládá mistrovství tvůrce, který patří k nejproduktivnějším v Čechách na přelomu 19. a 20.století. Koberleho varhany jsou v řadě kostelů nejen v blízkém regionu (Jičín, Kopidlno, Lomnice n.P. apod.), ale i v Hradci Králové, Vysokém Mýtě,, Novém Bydžově, Chocni a dalších místech. 

Kolem kostela je původní hřbitov, kde je pochována nejen řada občanů a kněží, ale jsou zde i hroby faráře P. Antonína Müllera a setníka C.k. 18.pěšího pluku rakousko-uherské armády Filipa Kovaříka, jejichž osoby jsou součástí historie jičínské bitvy Prusko-rakouské války 1866 a o jejichž náhrobky pečuje Komitét pro udržování památek z války 1866, který má v Železnici i svoji historickou vojenskou jednotku 73.C.k.pěšího pluku.

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz