Oratoř

V roce 2014 se v dosud nevyužité oratoři v kostele sv. Jiljí v Železnici podařilo zřídit miniklubovnu. Finanční prostředky na stavební úpravy prostoru získala železnická farnost díky Místní akční skupině Brána do Českého ráje. Z přidělených prostředků se mohlo zakoupit též vybavení této minikubovny, zejména lavice, malá televize, DVD přehrávač, notové pulty s osvětlením pro muzikanty a jednoduchý záznamník zvuku. 

Zatím je prostor využíván především členy chrámového sboru při nacvičování zpěvu a hudebního doprovodu a k setkávání dětí při tzv. katechezích. Tyto prostory však mohou sloužit nejrůznějším skupinám, které spojuje nějaká společná aktivita. 

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz