Varhany V KOSTELE SV. JILJÍ

Železnické varhany varhanáře Josefa Kobrleho z Lomnice nad Popelkou byly postaveny v roce 1897. Jsou perfektně řemeslně i technicky vyrobeny, o čemž svědčí mimo jiné i to, že od roku 1924, tedy plných 90 let, kdy provedli větší údržbu zaměstnanci Kobrleho firmy, nebyly opravovány a byly jen běžně ošetřovány. 
Jsou však pozoruhodné i po zvukové stránce. Mají ve dvou manuálech a pedálu celkem 14 rejstříků. Intonace flétnových a smykavých rejstříků dokládá mistrovství jejich tvůrce.

V letošním roce byla provedena rodinnou firmou varhanářů Žloutků ze Zásady u Železného Brodu celková generální oprava varhan a ty byly slavnostně uvedeny do provozu požehnáním královehradeckého biskupa Mons. Jan Vokála 23. listopadu 2014.


Generální oprava byla realizována
za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz