BohosLUŽBY

Železnice - kostel sv. Jiljí

 
NE    22. 1. 2023
mše sv. v 9.00 hod. v kostele + katecheze pro děti
PO    23. 1. 2023 mše sv. v 18.00 hod. na faře  
ÚT    24. 1. 2023 mše sv. v 18.00 hod. na faře  
ST    25. 1. 2023 mše sv. v 18.00 hod. na faře 18.30 hod. biblická hodina na faře
ČT    26. 1. 2023 mše sv. v 18.00 hod. na faře  
PÁ    27. 1. 2023 mše sv. v 18.00 hod. na faře  
SO   28. 1. 2023 mše sv. v 18.00 hod.
(místo upřesníme)
 
NE    29. 1. 2023 mše sv. v 9.00 hod. 
(místo upřesníme)
+ katecheze pro děti

 

 

 

 

 

 

Biblická hodina

Tzv. "biblická hodina" je čas k setkání všech, kteří se chtějí společně s ostatními zamýšlet nad texty Písma svatého. Na pořadu je vždy nejprve diskuse nad texty nejbližší neděle, poté je prostor pro jakékoli otázky, sdílení a společné hledání odpovědí. Srdečně zváni jste i Vy! Kontaktní osoba: Josef Kordík: 607 957 600.
 

Chrámový sbor

Se sborem trénujeme vždy v adventní době a před Velikonocemi skladby vokální i instrumentální.
Pokud byste se do činnosti chrámového sboru chtěli zapojit zpěvem nebo hraním na nějaký hudební nástroj i Vy, kontaktujte prosím paní Ing. Ludmilu Kracíkovou: 732 142 451. Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

Katecheze:

Chtěli byste Vašim dětem dopřát podání nedělních biblických textů dětským jazykem a s doplněním her a tvůrčích aktivit? Pak využijte nabídku našich nedělních katechezí pro děti.
Pro více informací o katechezích pro děti probíhajících během nedělních mší sv. v železnickém kostele 
sv. Jiljí kontaktujte prosím paní Ludmilu Rejlkovou: 732 290 201. Těšíme se na všechny děti!

MaMarta:

MaMarta je večerní modlitební setkání žen. Proč se jmenujeme zrovna MaMarta? Podle příběhu o dvou ženách (Lk 10, 38 - 42). Více informací u paní Ludmily Rejlkové: 732 112 795.

Příprava na 1. sv. přijímání:

Témata, která by děti měly znát před přijetím Eucharistie, probíráme vždy v neděli po mši sv. v oratoři. Letos se na 1. sv. přijímání připravují děti z 1. - 3. třídy. Více informací u paní Veroniky Jungové: 732 112 795.

Rytmické mše sv. sv.:

Zpíváte rádi? Hrajete na nějaký hudební nástroj? Chtěli byste s námi doprovázet mše sv. vždy 2. neděli v měsíci? Budeme rádi! Kontaktní osoba: Josef Kraus: 602 254 449.

Radim - kostel sv. Jiří

Z důvodu havarijního stavu kostela se zde až do odvolání bohoslužby nekonají.
 

Lužany - kostel sv. Maří Magdaleny

Pravidelné bohoslužby: první sobota v měsíci od 18 hod. (pouze v letním období)
 

Konecchlumí - kostel sv. Petra a Pavla

Pravidelné bohoslužby: poslední sobota v měsíci od 18.00 hod. (pouze v letním období)
 

Úlibice - kostel Zvěstování Panny Marie

Pro nezájem obyvatel se v tomto kostele mše sv. nekonají.
mše sv. v 18 hod.