ARCHIV

Poutní koncert 2011.pdf (141968)

Poutní koncert 2012.pdf (1808163)

2014

1. 6. 2014
První svaté přijímání v Železnici

3. 8. 2014
Cimrmanův Záskok v Železnici

23.11. 2014
Slavnostní vysvěcení opravených varhan v železnickém kostele sv. Jiljí 
za účasti královéhradeckého biskupa Jana Vokála 

7. 12. 2014
Adventní varhanní koncert MgA. Marie Zahrádkové, M.Mus.

24. 12. 2014

"Betlémské světlo" 

24.12. 2014

Mše sv. "v noci", kde zazněly části České mše vánoční Jana Jakuba Ryby

2015

10. 1. 2015
Tříkrálová koleda
 
25. 2. 2015
Zástupci farnosti v nominaci na Jivínského Štefana
 
2. 4. 2015
Velkopáteční křížová cesta na horu Tábor
 
10. 4. 2015
Přednáška Ivany Gabriely Vlkové na téma Izajáš
 
26. 4. 2015
Farní výlet do farního lesa u Lužan
 
17. 5. 2015
Kytarový recitál Evy Henychové
 
20. 8. 2015
Koncert operních árií italské sopranistky Jelizavety Milovzorové a českého klavíristy Svatoslava Ščyhola
 
28. 8. 2015
Poutní koncert varhaníka, organologa a hudebního pedagoga Václava Uhlíře
 
15. 9. 2015
Návštěva pana biskupa Jana Vokála v Lužanech 
při příležitosti dokončení vnějších oprav kostela sv. Maří Magdaleny
 
11. 12. 2015
Adventní koncert jičínského sboru Foerster a dětského sboru Zvoneček při MŠ Valdice
 
12. 12. 2015
Přednáška Terezy Dubinové: Etika a spiritualita napříč staletími
 
13. 12. 2015
Na svatou Lucii s lampiony - světelný průvod dětí s rodiči
 
19. 12. 2015
Adventní koncert turnovského smíšeného sboru Antonín Dvořák
 
24. 12. 2015
Rozdávání Betlémského světlo u roubenky u muzea
 
24. 12. 2015
Mše sv. "v noci", kde zazněly skladby Antonína Hradila
 
31. 12. 2015
Poslední mše sv. v roce (se skladbami Antonína Hradila), poté pohoštění na faře
 

2016

9. 1. 2016
Tříkrálová sbírka
 
7. 5. 2016
Lesní mše za vodu
 
10. 6. Noc kostelů
Přednáška o historii kostela sv. Jiljí v Železnici - PhDr. Čestmír Jung
Vystoupení jičínského pěveckého sboru Schola od sv. Jakuba
Vesmír v kostele - povídání o vzniku a vývoji vesmíru pohledem současné fyziky 
- astronom RNDr. Zdislav Šíma, CSc.
Ticho kostela
 
4. 9. 2016
Poutní benefiční koncert - Václav Stříbrný
 
16. 10. 2016
Přednáška "Rusko 2016" - P. Pavel Rousek
 
24. 12. 2016
Betlémské světlo u roubenky muzea - 3. ročník
 

2017

6. 5. 2017
Lesní mše za vodu ve farním lese u Lužan
 
9. 6. 2017
Noc kostelů
Koncert manželů Ondráčkových (panova flétna, klávesy)
Scénka z Cimrmanova divadla
 Přednáška historika Mgr. Pavla Kracíka: Relikvie v kostele
 Ticho kostela se zpěvy z Taizé
 
1. 9. 2017
Poutní a posvícenský koncert
manželé Krčmárikovi: housle + klávesy
 
24. 12. 2017
Betlémské světlo - 4. ročník
 

2018

6. 1. 2018
Tříkrálová sbírka
 
19. - 21. 1. 2018
Duchovní obnova na téma: "Tam, kde je nuda, není Bůh. Humor je kořením života."
P. Jan Rybář, P. Josef Kordík
Albeřice
 
 5. 5. 2018
Lesní mše sv. za vodu
Lužany
 
16. 6. 2018
Oslavy založení města Železnice
Odhalení pamětní desky Msgre. Prof. ThDr. Jana Ladislava Sýkory
 
2. 12. 2018
Vánoční krabice od bot - 1. ročník
Železnice
 
24. 12. 2018
Betlémské světlo - 5. ročník
Železnice
 

2019

5. 1. 2019
Tříkrálová sbírka
 
18. - 20. 1. 2019
Duchovní obnova v Albeřicích, P. Josef Kordík, P. Jan Rybář
Téma: Modlitba
 
30. 4. 2019
Farní čarodějnice
 
4. 5. 2019
Lesní mše s prosbou za vodu
 
12. 5. 2019
Farní výlet do Letohradu a Neratova
 
24. 5. 2019
Noc kostelů
Přednáška "Život sv. Ludmily"
Koncert "Smradlavý hračky"
 
10. 8. 2019
P. Václav Vacek: Úprava liturgického prostoru - přednáška
 
30. 8. 2019
Koncert: Perly duchovní hudby, Jana Stehr - soprán, Alfred Stehr - varhany
 
13. a 14. 9. 2019
Smír - krajina a my: Koncert Marie Zahrádkové (varhany) a Pavla Hromádky (trubka) doprovázený slovem, diskuse u kulatého stolu, setkání u smírčího kříže na hřbetu Veliše
 
22. 11. 2019
Koncert na poděkování k příležitosti ukončení oprav kostela sv. Jiljí 
+ oslava třicetiletého působení P. Josefa Kordíka v Železnici
Účinkující: Ludmila a Pavel Krčmárikovi (housle, klávesy)
 
1. 12. 2019
Vánoční krabice od bot - 2. ročník (sešlo se 133 dárků)
 
13. 12. 2019
Večerní procházka s lampiony o svátku sv. Lucie
 
24. 12. 2019
Betlémské světlo - 6. ročník
 

2020

4. 1. 2020
Tříkrálová sbírka
 
12. 6. 2020
Noc kostelů: Melodie, které milujeme
 

Karolína Cingrošová Žmolíková - soprán, Václav Žmolík - televizní a rozhlasový moderátor - mluvené slovo

Ludmila Juránková - klavír

 

28. 8. 2020

Poutní koncert

varhany: Mgr. Marie Zahrádková, M.Mus.

housle: Mgr. Veronika Jungová

 

12. 9. 2020

Žehnání nové hasičské cisterně jménem "Dana"

a dřevěné soše sv. Floriána, patrona hasičů

v rámci výročí 135 let hasičů v Železnici

 

29. 11. 2020

Vánoční krabice od bot - 3. ročník (sešlo se 74 dárků)

 

24. 12. 2020

Betlémské světlo - 7. ročník

2021

 

27. 5. 2021

Noc kostelů

Daniel Horáček - vyprávění o netopýrech obývajících půdní prostory našeho kostela

Prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D. - přednáška: "Jak prožívat současnost s nadějí"

 

27. 8. 2021

Poutní koncert a vernisáž vitráží

MgA. Eliška Jenčovská (klavír), MgA. Jana Vávrová (altová flétna, fagot), Mariana Jenčovská (zobcová flétna), Vít Zavřel (zpěv)

 

5. 9. 2021

Cimrmanovské divadlo "Akt"

 

1. 10. 2021

Varhanní koncert organologa Václava Uhlíře

v rámci projektu "Vzkříšené varhany"

 

28. 11. 2021

Krabice od bot

 

13. 12. 2021

Lampionový průvod o svátku sv. Lucie se zpíváním vánočních koled

 

24. 12. 2021

Betlémské světlo v Železnici - od 13 do 14 hod. u muzejní roubenky

 

Synodní setkání: 17. 11. 2021, 8. 12. 2021, 12. 1. 2022, 2. 2. 2022

 

8. - 10. 4. 2022

Duchovní obnova v Albeřicích

P. Josef Kordík, téma: Tajemství Boží Trojice

 

7. 5. 2022

Lesní mše sv. s prosbou za vodu

 

10. 6. 2022

Noc kostelů

Lucie Doušová: harmonika, rozhovor s autory vitráží, koncert DUO DI FIORI

 

28. 8. 2022

Poutní podvečer

přednáška: Terezie Dubinová: Židé a Ukrajina

koncert: Eliška Jenčovská (klavír), Radka Rubešová (zpěv)

 

11. 9. 2022

Farní den

rytmická mše sv., hry a zpívání pro děti, grilování, cimrmanovské divadlo: Záskok

 

13. 12. 2022

Večerní procházka s lampiony a zpíváním vánočních koled

 

24. 12. 2022

Betlémské světlo

 

 
 

 

 

 
 

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz