Oprava klenby kostela sv. Jiljí

Strop kostela sv. Jiljí je v havarijním stavu a vyžádá si nákladné opravy. 

Pokud chcete přispět jakoukoli finanční částkou, předem děkujeme!

bankovní spojení: 109 265 9359 / 0800

variabilní symbol: 7777777 (sedm sedmiček)

 

Shrnutí dosavadního hospodaření s financemi na opravu stropu kostela:

 

dotace kraj 2017 292000 dary 2018 5229
dotace MK 2017 200000 výdaje 2018 46
dar města Železnice 100000
dary 2016 + 2017 518823
stav 35112,8
faktura 989157,2
další výdaje 91736
 
příjmy 2016 +2017 1110823
výdaje 1080893
 
zůstatek 2017 tedy převod do r 2018 29929,8
 

dotace kraj 2017 292000 dary 2018 5229

dotace MK 2017 200000 výdaje 2018 46

dar města Železnice 100000

dary 2016 + 2017 518823

                                 stav 35112,8

faktura                 989157,2

další výdaje         91736

 

příjmy 2016 +2017        1110823

výdaje                1080893

 

zůstatek 2017 tedy převod do r. 2018 29929,8

 

 

Přispět na opravu klenby kostela můžete i koupí obrazu významného malíře Michaila Ščigola.

Obraz Miss Železnice 1990, cena obrazu: 80 000,- Kč.

 

Obraz k nahlédnutí zde.

Kontakt

Římskokatolická farnost Železnice Mgr. Josef Kordík
Muzejní 177
ŽELEZNICE
507 13

IČO:44478836
bankovní spojení: 109 265 9359/0800
739 682 281
fara.zeleznice@centrum.cz